Vážené dámy a pánové,

rádi bychom vás informovali, že firma Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (Polský svaz chovatelů a výrobců masného skotu), ul. Rakowiecka 32, 02-532 Varšava, DIČ 527-20-04-291, dále jen správce, zpracovává vaše osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa. Údaje byly získány pro obchodní/marketingové účely.

V souvislosti s výše uvedeným bychom vás rádi informovali, že:

 1. Správcem vašich osobních údajů (dále jen: správce) je Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (Polský svaz chovatelů a výrobců masného skotu), ul. Rakowiecka 32, 02-532 Varšava, DIČ 527-20-04-291, dále jen správce. Správce můžete kontaktovat písemně, prostřednictvím tradiční pošty na adrese Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego ul. Rakowiecka 32, 02-532 Varšava, dále jen správce, nebo emailem na: janusz.piotrowski@bydlo.com.pl
 2. Správce neurčil Inspektora ochrany údajů.
 3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, tzn. na základě nutnosti zpracovat údaje k účelům, které vyplývají z právně opodstatněných zájmů realizovaných správcem nebo třetí stranou.
 4. Právně opodstatněné zájmy realizované firmou spočívají v nabízení výrobků zákazníkům a zveřejňování článků. Firma rovněž zpřístupňuje údaje nutné k plnění smlouvy mezi dodavatelem a objednatelem. Zpracování osobních údajů pro potřeby výše uvedených činností patří k podnikatelské činnosti, zpracování osobních údajů je zároveň nutné k tomu, aby firma mohla takové výrobky vytvářet a svým zákazníkům dodávat.
 5. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ručně a automaticky za účelem plnění smlouvy.
 6. Správce zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou zpřístupňovány veřejnými zdroji.
 7. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo:
 • požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům,
 • požadovat od správce opravu vašich osobních údajů,
 • požadovat od správce odstranění vašich osobních údajů,
 • požadovat od správce omezení zpracování vašich osobních údajů,
 • podat námitku se zpracováním vašich osobních údajů,
 • požadovat přenos vašich osobních údajů,
 • podat stížnost na dozorový orgán.

Výše uvedená práva můžete využít:
kontaktováním na emailové adrese: janusz.piotrowski@bydlo.com.pl

Informujeme vás rovněž, že

 1. správce vynaloží veškerá úsilí, aby zajistil všechna fyzická, technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů před jejich náhodným či úmyslným zničením, náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním, využitím či přístupem, v souladu se všemi závaznými právními předpisy.

S pozdravem
Správce osobních údajů