Γεγονότα και μύθοι
Μυθοσ 1
Υπάρχει έλλειψη ελέγχου της παραγωγής βοείου κρέατος
Μυθοσ 2
Πολωνικό βόειο κρέας αγνώστου προελεύσεως πωλείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Μυθοσ 3
Το πολωνικό βόειο κρέας είναι κατώτερο από το κρέας άλλων χωρών
Μυθοσ 4
Στην Πολωνία δεν μεριμνείται η καλή διαβίωση των βοοειδών
Μυθοσ 5
Χάρη στην εμπορική συμφωνία με τη Mercosur, θα καταλήξει στην Πολωνία το καλύτερης ποιότητας νοτιοαμερικανικό κρέας
Μυθοσ 6
Στο τραπέζι μας καταλήγει κρέας γεμάτο με χημικές ουσίες
Μυθοσ 7
Η παραγωγή βοδινού κρέατος είναι η πλέον επιβλαβής για το περιβάλλον
Μυθοσ 8
Στο σφαγείο καταλήγουν επίσης και άρρωστα βοοειδή
Μυθοσ 9
Οι παρατυπίες που διαπιστώθηκαν σε ένα από τα σφαγεία στις αρχές του 2019 είναι κοινές για τον πολωνικό τομέα
Μυθοσ 10
Μόνο οι Πολωνοί παραγωγοί παραβιάζουν το νόμο
Μυθοσ 11
Το βόειο κρέας από γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις είναι πάντα δευτερεύουσας ποιότητας και προέρχεται από ζώα χαμηλής αξίας σφαγής.
Μυθοσ 12
Το γάλα από τα πολωνικά αγροκτήματα είναι χαμηλότερης ποιότητας σε σύγκριση με εκείνο που παράγεται σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης και δεν πληροί τα πρότυπα ποιότητας.
Μυθοσ 13
Στην Πολωνία, διατίθεται γάλα που περιέχει αντιβιοτικά και άλλες ανασταλτικές ουσίες.
ΑΛΗΘΕΙΑ:

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της αρμόδιας Επιτροπής της Ε.Ε. επιβάλλει στους πολωνούς και ευρωπαίους παραγωγούς βοείου κρέατος την υποχρέωση να απαιτούν από τους υπαλλήλους τους πιστοποιήσεις μέσω πιστοποιητικών. Επιπλέον, η ίδια νομική πράξη απαγορεύει την θανάτωση των ζώων χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον πόνο στο ζώο. Οι Πολωνοί παραγωγοί πρέπει επίσης να συμμορφώνοται στο εθνικό δίκαιο, το οποίο απαγορεύει αυστηρά την σφαγή βοοειδών εκτός σφαγείου, όταν ένα ζώο είναι υγιές αλλά έχει υποστεί ατύχημα. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η πιστοποίηση από κατάλληλο κτηνίατρο καθώς και τον ιδιοκτήτη του τραυματισμένου ζώου ενώ το ίδιο το κρέας υποβάλλεται σε επανεξέταση πριν από την διάθεσή του στην αγορά.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της 29ης Ιουνίου 2007 περί οργάνωσης των εκτροφείων και αναπαραγωγής των ζώων εκτροφής, τα βοοειδή παρακολουθούνται μεταξύ άλλων μέσω ενός συστήματος ατομικά αριθμημένων σκουλαρικιών. Ο κανόνας αυτός αποκλείει την σφαγή αγελάδων που δεν έχουν υποβληθεί σε κτηνιατρικό έλεγχο. Λύσεις που καταρτίζονται από το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης αφορούν στην επέκταση της εποπτείας ώστε να συμπεριληφθεί η υποχρεωτική ακύρωση του διαβατηρίου ενός ζώου που πέθανε ή θανατώθηκε με εντολή της Κτηνιατρικής Επιθεώρησης εντός των επόμενων ημερών. Το τμήμα εργάζεται επίσης επί της εισαγωγής υποδόριων τσιπ με βάση την τεχνολογία Blockchain. Η συσκευή θα συλλέγει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το ζώο, από την γέννηση έως την σφαγή. Συζητήται επίσης η αυστηροποίηση των ποινών για παραβιάσεις των κανονισμών. Η εισαγωγή των προτεινόμενων τροποποιήσεων στις διατάξεις θα αποκλείσει εντελώς από την αγορά το κρέας που δεν έχει υποβληθεί στους ελέγχους που διενεργούνται στα διάφορα στάδια παραγωγής.

Εντός της ΕΕ ισχύουν για τους εκτροφείς και τους παραγωγούς οι ίδιοι νομικοί κανόνες. Στην πράξη, αυτό σημαίνει προσαρμογή του σταδίου της εκτροφής και της σφαγής των ζώων στα απαιτητικά πρότυπα της ΕΕ. Η γεύση και η ποιότητα του κρέατός μας έχει εκτιμηθεί από τους καταναλωτές, μεταξύ άλλων, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Οι χώρες αυτές είναι οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς πολωνικού βοδινού κρέατος. Μεριμνώντας για την βελτίωση της ποιότητας παραγωγής βοείου κρέατος, το Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης επεξεργάζεται μια τροποποίηση του πολωνικού δικαίου, η οποία θα αναγκάσει τους παραγωγούς να ανεβάσουν τα ήδη υψηλά πρότυπα εκτροφής. Μία από τις προτεινόμενες αλλαγές είναι η εισαγωγή 24ωρης παρακολούθησης στα σφαγεία. Ο υπό εξέλιξη κανονισμός θα επιτρέψει τον αποκλεισμό τυχόν ενεργειών που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις. Χάρη σε αυτό, ο καταναλωτής μπορεί να είναι βέβαιος ότι στην αγορά θα καταλήξει αποκλειστικά το κρέας με την υψηλότερη ποιότητα.

Σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, απαγορεύεται η σφαγή χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση του ζώου. Οι εκτροφείς και οι παραγωγοί πρέπει ταυτόχρονα να αποφεύγουν την κόπωση των βοοειδών σε περίπτωση τραυματισμών όπως π.χ. καταγμάτων. Το εκτροφείο βρίσκεται υπό την συνεχή επίβλεψη κτηνιάτρου. Η γενική τάση δείχνει υψηλή και διαρκώς αυξανόμενη φροντίδα για την καλή διαβίωση των βοοειδών, ενώ μεμονωμένες περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων αντιμετωπίζονται με άμεση κριτική εκ μέρους των εκπροσώπων του κλάδου. Ένα από τα βασικά στοιχεία, στα οποία δίδεται έμφαση όσον αφορά στην καλή διαβίωση των ζώων, είναι η μεταφορά τους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1/2005 του Συμβουλίου, τα βοοειδή πρέπει να μεταφέρονται με τρόπο που να μην προκαλεί τραυματισμό, πόνο ή πτώσεις τους. Τα φορτηγά πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα, μεταξύ άλλων με αυτόματες δεξαμενές πόσιμου νερού, επαρκώς υψηλά κλουβιά και ράμπες φόρτωσης. Επιπλέον, εάν η φόρτωση και η εκφόρτωση διαρκεί περισσότερο από 4 ώρες, τα ζώα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε τροφή και νερό. Υποχρεωτικό είναι επίσης το ταξίδι να γίνεται σε συνθήκες ηρεμίας και η χαρτογράφηση της διαδρομής να λαμβάνει υπόψη την επιλογή μικρών αποστάσεων δίχως απότομες στροφές.

Η Mercosur είναι μια οικονομική οργάνωση που ιδρύθηκε στη Νότια Αμερική. Ο όμιλος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Βραζιλία, την Αργεντινή και την Παραγουάη. Η συνηφθείσα εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur αφορά σε αφορολόγητες ποσοστώσεις για το κρέας που πρόκειται να φτάσει στην αγορά της ΕΕ. Η μεγαλύτερη αντίθεση εκπροσώπων όλων των βιομηχανιών κρέατος εγείρεται από τους κανονισμούς που ισχύουν στις χώρες αυτές. Σύμφωνα με την ελεγκτική έκθεση του 2018 των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Βραζιλία, κατά την εκτροφή βοοειδών, επιτρέπεται η χρήση ουσιών απαγορευμένων στην κοινοτική νομοθεσία. Επιπλέον, οι αγελάδες της Νότιας Αμερικής, σε αντίθεση με τις πολωνικές, δεν υποχρεούνται να διαθέτουν μητρώα των χορηγούμενων ουσιών στο στάδιο της εκτροφής, πράγμα που εμποδίζει την αποτελεσματική κτηνιατρική διάγνωση των ζώων. Οι σαφείς διαφορές στα πρότυπα εκτροφής και παραγωγής βοείου κρέατος μπορεί να είναι επικίνδυνες για τους καταναλωτές που αναζητούν στα καταστήματα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας, η οποία να είναι εγγυημένη μέσω αξιόπιστων ελέγχων και απαιτητικών νομικών κανονισμών.

Το άρθρο 27 του νόμου για την προστασία των ζώων επιτάσσει άμεσα ότι οι κτηνιατρικές επεμβάσεις επιτρέπονται όταν πρόκειται να σώσουν την ζωή ή την υγεία του ζώου. Η ίδια νομική πράξη ορίζει το ποιος μπορεί να αναλάβει την θεραπεία των βοοειδών στο εκτροφείο – σύμφωνα με το νόμο, ασχολείται με αυτό μόνο ένα άτομο που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και το οποίο θα εκτελέσει την θεραπεία με τρόπο που να μειώνει την ταλαιπωρία και το άγχος του ζώου. Το άρθρο 16 του νόμου για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης διευρύνει τις απαιτήσεις για τους παραγωγούς και επιτάσσει την πλήρη απαγόρευση της διάθεσης βοείου κρέατος στην αγορά, το οποίο περιέχει ακόμη και ίχνη φαρμακευτικών ουσιών. Εάν ένα ζώο που δεν τηρεί αυτή την προϋπόθεση δοθεί για σφαγή – ο εκτροφέας δεν δικαιούται καμμίας αποζημίωσης. Σε έλεγχο για φαρμακευτικές ουσίες υπόκεινται οχι μόνο τα βοοειδή αλλά και το πόσιμο νερό καθώς και οι ζωοτροφές.

Πλείστες οιονεί οικολογικές οργανώσεις προσπαθούν επί του παρόντος να πείσουν τους καταναλωτές ότι απαιτούνται 15.000 λίτρα νερού για την παραγωγή 1 κιλού κρέατος. Στην πραγματικότητα, πάνω από το 90% του νερού που καταναλώνεται από τα ζώα είναι «πράσινο νερό», προερχόμενο από βροχοπτώσεις. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι η παραγωγή ενός κιλού βοδινού απορροφά πραγματικά το πολύ 50 λίτρα γλυκού νερού.

Σε αντίθεση με τις δημοφιλείς πεποιθήσεις, η παραγωγή βοδινού κρέατος δεν είναι υπεύθυνη παρά μόνο για ένα πολύ μικρό κλάσμα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τις στατιστικές του FAO στην ΕΕ οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εντερική ζύμωση, η οποία συνδέεται με την παραγωγή μεθανίου, εκ του κλάδου της κτηνοτροφίας, μειώθηκε κατά το ήμισυ στην διάρκεια των ετών 1990-2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO*, οι εκπομπές ζωικού κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 51%, κυρίως λόγω της μετάβασης σε ένα πιο εξειδικευμένο σύστημα κτηνοτροφίας.

Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι το μερίδιο των διαφόρων γεωργικών τομέων στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου δεν αποτελεί μόνο τμήμα του βοείου κρέατος αλλά και άλλων αγροτικών προϊόντων διατροφής, συμπεριλαμβανομένων των λαχανικών και των φρούτων, τα οποία πρέπει επίσης, αναλόγως των απαιτήσεων, να θερμαίνονται ή να ψύχονται καθώς και να μεταφέρονται, να λιπαίνονται και να υπάρχει μέριμνα για την υψηλή ποιότητα των προϊόντων, τα οποία θα καταλήξουν στα ράφια των καταστημάτων.
* Πηγή: http://www.fao.org/faostat/en/#data/GE/visualize

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 93/119/ΕΚ του Συμβουλίου, τα άρρωστα ή τραυματισμένα ζώα πρέπει να σφάζονται στο σφαγείο. Οι νομικές απαιτήσεις είναι απόλυτες από την άποψη αυτή για τους παραγωγούς που προσπαθούν να αποκλίνουν από τα αποδεκτά πρότυπα. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος παραγωγής, δεν συμφέρει τους κτηνοτρόφους να επιτρέψουν την σφαγή άρρωστων ζώων. Η παραγωγική διαδικασία εποπτεύεται επίσης από κτηνιάτρους, των οποίων η συγκατάθεση και οι εξετάσεις είναι απαραίτητες ώστε να εξασφαλιστεί ότι το πολωνικό κρέας θα φτάσει τελικά στους καταναλωτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να επιτραπεί η μεταφορά ενός ασθενούς ζώου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν επηρεάζει την περαιτέρω ταλαιπωρία του ζώου. Οι μεμονωμένες περιπτώσεις παραβίασης του νόμου επικρίνονται κυρίως από το περιβάλλον των κτηνοτρόφων που ενδιαφέρονται για την φήμη και την ποιότητα του πολωνικού βοείου κρέατος στην εγχώρια και ξένη αγορά.

Η έκθεση του Ιανουαρίου 2019 από ένα σφαγείο στο Καλίνουβ (Kalinów) έδειξε την περίπτωση ενός μεμονωμένου εργοστασίου στην κλίμακα ολόκληρου του εγχώριου τομέα. Στο υλικό παρουσιάστηκε μία περίπτωση παράνομης σφαγής μετατραυματικών βοοειδών σε ένα από τα πολωνικά εργοστάσια. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου ορίζει σαφώς τους κανόνες για τη σφαγή των ζώων σφαγής. Αυτές οι διατάξεις παραβιάστηκαν σκόπιμα από τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου και η κατάσταση αντιμετωπίστηκε από τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. Η συμπτωματική, για ολόκληρη την Πολωνία, αυτή κατάσταση επικρίθηκε αμέσως από τους κτηνοτρόφους βοοειδών. Ήταν ακριβώς οι Πολωνοί παραγωγοί που ξεκίνησαν τις προσπάθειές τους για ενίσχυση των ποινών κατά της παραβίασης των κανόνων. Η δημοσίευση του Ιανουαρίου ενοποίησε ολόκληρη την κοινότητα, η οποία επιθυμή την συνεχή βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου κρέατος.

Οι περιπτώσεις παραβιάσεων των κανονισμών σφαγής που εντοπίστηκαν τον Ιανουάριο του 2019 αποτελούν εξαίρεση για τα πολωνικά δεδομένα, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και σε άλλες αγορές. Ορισμένες χώρες της ΕΕ είχαν παρόμοιες περιπτώσεις και στο παρελθόν. Τον Δεκέμβριο του 2017 και τον Οκτώβριο του 2018 εντοπίστηκαν σε δύο γερμανικά σφαγεία σοβαρές παραβιάσεις των προτύπων παραγωγής κατά την διάρκεια θανάτωσης των ζώων. Τον Νοέμβριο του 2018 δημοσιεύτηκαν βίντεο από το γαλλικό σφαγείο Boischaut, όπου τα ζώα θανατώνονταν χωρίς την απαιτούμενη αναισθητοποίηση. Κατόπιν της δημοσίευσης, οι μεγαλύτεροι πελάτες των εν λόγω σφαγείων εγκατέλειψαν την περαιτέρω συνεργασία με αυτά. Τον Φεβρουάριο του 2019, Τσέχοι κτηνίατροι ανακάλυψαν ένα παράνομο εργοστάσιο κρέατος στην Πράγα. Στο σφαγείο βρέθηκε πάνω από ένας τόνος κρέατος δίχως τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά. Τον Οκτώβριο του 2019, οι αυστριακές κτηνιατρικές αρχές διαπίστωσαν ότι αυτό το ακατάλληλο κρέας είχε ήδη πωληθεί σε 10 χώρες, μεταξύ των οποίων στην Τσεχική Δημοκρατία και την Γερμανία. Μεριμνώντας για την υψηλή ποιότητα ολόκληρης της αγοράς, οι Πολωνοί παραγωγοί έστειλαν ανοικτή επιστολή στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητώντας εναρμόνιση των κανονισμών της ΕΕ με βάση τις αλλαγές που πραγματοποίησε το πολωνικό Υπουργείο Γεωργίας με την υποστήριξη των οργανώσεων του κλάδου.

Στην Πολωνία, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκτός από αγέλες καθαρόαιμων κρεάτων, η πάχυνση βοοειδών πραγματοποιείται επίσης σε αγέλες που εστιάζονται στην απόκτηση γάλακτος. Οι αγελάδες που δεν προορίζονται για ζευγάρωμα με ταύρους γαλακτοπαραγωγών (ανακαίνιση κοπαδιών) γονιμοποιούνται με το σπέρμα ταύρων φυλών κρέατος κάτω από το λεγόμενο διέλευση εμπορευμάτων. Με την προϋπόθεση των κατάλληλων διατροφικών συνθηκών, αυτά τα λιπαρά επιτυγχάνουν πολύ υψηλά καθημερινά οφέλη και υψηλό ποσοστό αποτελεσματικότητας σφαγής. Τέτοια αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε μεγάλο βαθμό χάρη στο λεγόμενο την επίδραση της ετερότωσης που εμφανίζεται στην περίπτωση διαφυλετικού ζευγαρώματος βοοειδών. Τέτοια υβριδικά παχυντικά επιτυγχάνουν ποιότητα κρέατος παρόμοια με εκείνη των βοοειδών καθαρής φυλής και αποτελούν πηγή υψηλής ποιότητας μαγειρικού βοείου κρέατος. Η παραγωγή ενός τέτοιου βοείου κρέατος σε αγέλες γαλακτοπαραγωγής αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος στις πολωνικές εκμεταλλεύσεις. Η απόδειξη της υψηλής αξίας σφαγής αυτών των παχυντών είναι το σημαντικό μερίδιο στην εξαγωγή πολωνικού βοείου κρέατος στις χώρες της ΕΕ και στις αγορές τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που ισχύουν στην Πολωνία, το νωπό γάλα είναι ένα φυσικό προϊόν που λαμβάνεται κατά τη διαδικασία αρμέγματος υγιών αγελάδων, δεν συμπληρώνεται με τίποτα και δεν στερείται τίποτα. Λεπτομερείς απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στον κανονισμό του Υπουργού Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της 18ης Αυγούστου 2004 σχετικά με τις κτηνιατρικές απαιτήσεις για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (Εφημερίδα των νόμων αριθ. 188, σημείο 1946, όπως τροποποιήθηκε) σχετικά με το νωπό γάλα καθορίζουν τις απαιτήσεις κτηνιατρική για την παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Ο κανονισμός καθορίζει σαφώς τις απαιτήσεις υγιεινής για το άρμεγμα, την αγορά και τη μεταφορά γάλακτος από το αγρόκτημα στο σημείο ή στο φυτό. Ρυθμίζει επίσης τις απαιτήσεις για παραγωγή, συσκευασία και επισήμανση. Προς το παρόν, μόνο το γάλα εξαιρετικής κατηγορίας αγοράζεται στην Πολωνία. Το γάλα που συλλέγεται από πολωνικές εκμεταλλεύσεις δεν μπορεί να περιέχει περισσότερες από 100 χιλιάδες. μικροοργανισμών σε 1 χιλιοστόλιτρο, προσδιοριζόμενο με τη μέθοδο της πλάκας στους 300 C. Δεν πρέπει να περιέχει πρόσθετο νερό και σημείο πήξης σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη από -0,520 C. Σε πλήρως αποβουτυρωμένο γάλα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 28 g για κάθε λίτρο και τουλάχιστον 8,5% της ξηράς ουσίας χωρίς λιπαρά.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, “το νωπό γάλα δεν μπορεί να διατίθεται στην αγορά εάν περιέχει υπολείμματα αντιβιοτικών σε ποσότητα που, όσον αφορά οποιαδήποτε από τις ουσίες που καθορίζονται στα παραρτήματα I και III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. » Το ισχύον νομικό καθεστώς στην Πολωνία από αυτή την άποψη καθορίζεται από τον νόμο για την ασφάλεια των τροφίμων και της διατροφής της 25ης Αυγούστου 2006, ο οποίος αναγνωρίζει ένα τρόφιμο που είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο, η κατανάλωση του οποίου σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του μπορεί να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και τη ζωή. Όλες οι αποδεκτές συγκεντρώσεις υπολειμμάτων φαρμακολογικά δραστικών ουσιών (ΑΟΚ) είναι οι ίδιες για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Πολωνία, το Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Εθνικού Ινστιτούτου Κτηνιατρικής – Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνών στο Puławy και όλα τα υφιστάμενα Ινστιτούτα Κτηνιατρικής Υγιεινής είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση και την επίβλεψη. Τα εργαστήρια που λειτουργούν για τις ανάγκες της πολωνικής βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων πραγματοποιούν κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες αναλύσεις με στόχο τη διασφάλιση της κατάλληλης ποιότητας και ασφάλειας των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Στα πολωνικά γαλακτοκομικά φυτά, τα λεγόμενα Οι ανασταλτικές ουσίες σε δείγματα από μια δεδομένη παρτίδα γάλακτος πραγματοποιούνται βάσει ενζυματικών και μικροβιολογικών δοκιμών. Ως μέρος της παρακολούθησης των καταλοίπων μη αποδεκτών ουσιών, σε κάθε παρτίδα νωπού γάλακτος, το λεγόμενο Ταχείες δοκιμές ενζύμων χρησιμοποιούνται στη ράμπα Επιπλέον, κάθε δύο μήνες περίπου, πραγματοποιείται αξιολόγηση των υπολειμμάτων αυτών των ουσιών σε δείγματα από κάθε παρτίδα γάλακτος από κάθε προμηθευτή, χρησιμοποιώντας μικροβιολογική δοκιμή με πολύ ευρύ φάσμα ανίχνευσης. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια στην Πολωνία, έχει θεσπιστεί στην Πολωνία ένα εθνικό πρόγραμμα «Πολωνικό γάλα απαλλαγμένο από υπολείμματα κτηνιατρικών φαρμάκων και άλλων ανασταλτικών ουσιών», το οποίο προβλέπει τη δημιουργία περιπτέρων σε αγροκτήματα που επιτρέπουν τη δοκιμή των προαναφερθέντων υπολειμμάτων στο γάλα από κάθε αγελάδα κατά τη συλλογή της.

Κλαδικές οργανώσεις
z των πολωνικών
επιχειρήσεων βοδινό κρέας και γάλα
Πολωνική Ένωση Κτηνοτρόφων και Παραγωγών Κρεάτων Βοοειδών
Πολωνική Ένωση Κτηνοτρόφων και Παραγωγών Κρεάτων Βοοειδών

Οδός Rakowiecka 32
02-532 Βαρσοβία,

τηλ. +48 22 849 19 10

bydlo@bydlo.com.pl

Πολωνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Κρεάτων Βοοειδών
Πολωνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Κρεάτων Βοοειδών

Οδός Smulikowskiego 4
00-389 Βαρσοβία,

τηλ. +48 22 622 09 87

biuro@beef.org.pl

Ομοσπονδία Ενώσεων Εργοδοτών - Μισθωτών και Ιδιοκτητών Αγροκτημάτων
Ομοσπονδία Ενώσεων Εργοδοτών - Μισθωτών και Ιδιοκτητών Αγροκτημάτων

Οδός Hoża 66/68
00-682 Βαρσοβία,

τηλ. +48 22 372 03 49

biuro@federacjarolna.pl

Ένωση Παραγωγών και Εργοδοτών της Βιομηχανίας Κρέατος
Ένωση Παραγωγών και Εργοδοτών της Βιομηχανίας Κρέατος

Οδός Aleje Ujazdowskie 18 lok. 16
00-478 Βαρσοβία,

τηλ. +48 22 696 52 70

biuro@upemi.pl

Συνεταιρισμός Κρεοπωλών και Αλλαντοποιών της Δημοκρατίας της Πολωνίας
Συνεταιρισμός Κρεοπωλών και Αλλαντοποιών της Δημοκρατίας της Πολωνίας

Οδός Miodowa 14
00-246 Βαρσοβία,

τηλ. +48 22 635 01 84

biuro@srw.org.pl

Πολωνική Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Βοοειδών και Γαλακτοπαραγωγών
Πολωνική Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Βοοειδών και Γαλακτοπαραγωγών

Οδός Żurawia 22 lok. 101
00-515 Βαρσοβία,

τηλ. +48 22 502 33 43

pfhb@pfhb.pl

Ένωση Πολωνικά Κρέατα
Ένωση Πολωνικά Κρέατα

Οδός Chałubińskiego 8
00-613 Βαρσοβία,

τηλ. +48 22 830 16 48

info@polskie-mieso.pl

Νομικές πράξεις

σχετικά με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες κατά την διατήρηση των γεωργικών ειδών ζώων, για τα οποία έχουν θεσπιστεί πρότυπα προστασίας στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχετικά με τους ελάχιστους όρους για την διατήρηση άλλων ειδών ζώων εκτροφής από εκείνα για τα οποία έχουν θεσπιστεί τα πρότυπα προστασίας στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης § 1. Ο κανονισμός ορίζει, μεταξύ άλλων, τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την διατήρηση των βοοειδών, εκτός από τους μόσχους.

περί προστασίας των ζώων

περί οργάνωσης των εκτροφείων και της αναπαραγωγής των ζώων εκτροφής

περί προϊόντων ζωικής προέλευσης

Το πολωνικό βοδινό και γάλα
στον κόσμο
Γερμανία Γαλλία Ολλανδία Τσεχία Σουηδία Αυστρία Ελλάς Ισπανία Ισραήλ Μεγάλη Βρετανία Πορτογαλία Τουρκία Ιταλία

Σχέδιο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Προώθησης Γάλακτος