Αξιότιμοι κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία Πολωνική Ένωση Κτηνοτρόφων και Παραγωγών Βοοειδών Κρεοπαραγωγής οδ. Rakowiecka 32, 02-532 Βαρσοβία, ΑΦΜ 527-20-04-291, εφεξής καλούμενη
ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση e-mail. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται για σκοπούς εμπορικούς/μάρκετινγκ.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι:

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (εφεξής: Υπεύθυνος Επεξεργασίας) είναι η Πολωνική Ένωση Κτηνοτρόφων και Παραγωγών Βοοειδών οδ. Rakowiecka 32, 02-532 Βαρσοβία ΑΦΜ 527-20-04-291, εφεξής καλούμενη ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μπορείτε να επικοινωνήσετε γραπτώς, μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Πολωνική Ένωση Κτηνοτρόφων και Παραγωγών Βοοειδών οδ. Rakowiecka 32, 02-532 Βαρσοβία (Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa), εφεξής καλούμενος ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή στο email:janusz.piotrowski@bydlo.com.pl
 2. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν όρισε Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων,
 3. Τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει του άρθρου 6 εδ. 1 γράμμα στ ΓΚΠΔ, δηλαδή με βάση την αναγκαιότητα επεξεργασίας για σκοπούς που προκύπτουν από τα νόμιμα συμφέροντα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή τρίτου.
 4. Τα νόμιμα συμφέροντα της εταιρείας έγκεινται στην προσφορά προϊόντων στους πελάτες, στην δημοσίευση άρθρων.
  Επίσης η εταιρεία διαθέτει τα απαραίτητα δεδομένα για την υλοποίηση σύμβασης μεταξύ αναδόχου και εντολέα. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες των προαναφερόμενων ενεργειών περιλαμβάνεται στη δραστηριότητα, ταυτόχρονα η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη, ώστε η εταιρεία να μπορεί να δημιουργεί και να παρέχει τέτοια προϊόντα στους πελάτες της.
 5. Τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε χειροκίνητη και αυτόματη επεξεργασία με σκοπό την υλοποίηση της σύμβασης.
 6. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στον βαθμό που αυτά διατίθενται από δημόσιες πηγές.
 7. Σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα:
 • να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα,
 • να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων,
 • να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων,
 • να ζητήσετε από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
 • να ασκήσετε ένσταση ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
 • φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων,
 • να ασκήσετε προσφυγή σε εποπτική αρχή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα μέσω:
επικοινωνίας με e-mail στη διεύθυνση: janusz.piotrowski@bydlo.com.pl

Ενημερώνουμε επίσης, ότι

 1. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας καταβάλλει κάθε προσπάθεια, για να διασφαλίζει όλα τα μέσα φυσικής, τεχνολογικής και οργανωτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή εσκεμμένη καταστροφή, τυχαία απώλεια, τροποποίηση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση, χρήση ή πρόσβαση, σύμφωνα με όλες τις υποχρεωτικές διατάξεις.

Με εκτίμηση,
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα