Geachte heer/mevrouw,

We willen u er vriendelijk op wijzen dat de Poolse Vereniging van Vleesveefokkers en -producenten, ul. Rakowiecka 32, te 02-532 Warschau, BTW PL527-20-04-291, hierna de Beheerder genoemd, de volgende omgang van uw persoonsgegevens verwerkt: Voornaam, naam, woonadres, e-mailadres: Deze gegevens zijn verkregen voor commerciële/ marketingdoeleinden.

In het licht van het bovenstaande willen wij u erop wijzen, dat:

 1. De beheerder van uw persoonsgegevens (verder: Beheerder) de Poolse Vereniging van Vleesveefokkers en -producenten is, ul. Rakowiecka 32, te 02-532 Warschau, BTW PL527-20-04-291, hierna de Beheerder genoemd. De Beheerder kan via traditionele post schriftelijk worden gecontacteerd op het adres: Poolse Vereniging van Vleesveefokkers en -Producenten, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warschau, hierna de Beheerder genoemd of e-mail: janusz.piotrowski@bydlo.com.pl
 2. De Beheerder heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
 3. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 letter f van AVG, d.w.z. gebaseerd op de noodzaak van verwerking voor doeleinden die voortvloeien uit legitieme belangen die worden nagestreefd door de Beheerder of door een derde partij.
 4. De legitieme belangen die het bedrijf nastreeft, bestaan uit het aanbieden van producten aan klanten en het publiceren van artikelen.
  Het bedrijf levert ook de gegevens die nodig zijn om het contract tussen de aannemer en de klant uit te voeren. De verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden van bovenstaande activiteiten vallen binnen het bereik van de activiteiten, tegelijkertijd is de gegevensverwerking noodzakelijk voor het bedrijf om de producten te kunnen aanmaken en te leveren aan zijn klanten.
 5. Uw persoonsgegevens worden handmatig en automatisch verwerkt om het contract uit te voeren.
 6. De Beheerder verwerkt uw persoonsgegevens voor zover deze door bronnen openbaar worden gemaakt.
 7. In verband met de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het recht om:
 • de Beheerder te verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens,
 • de Beheerder te verzoeken om uw persoonlijke gegevens te corrigeren,
 • de Beheerder te verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen,
 • de Beheerder te verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken,
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens,
 • uw persoonsgegevens over te dragen,
 • een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Bovenstaande rechten kunnen worden uitgeoefend door: e-mailcontact op het adres: janusz.piotrowski@bydlo.com.pl

We informeren eveneens, dat

 1. De Beheerder stelt alles in het werk om alle middelen aan te bieden voor de fysieke, technische en organisatorische bescherming van persoonsgegevens tegen hun onopzettelijke of opzettelijke vernietiging, onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking, gebruik of toegang, in overeenstemming met alle toepasselijke voorschriften.

Vriendelijke groet,
Beheerder van Persoonsgegevens