Hej

Vi skulle vilja informera att företaget  Polska föreningen för producenter och uppfödare av nötkreatur
ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, NIP 527-20-04-291, vidare kallad administratör, behandlar följande personuppgifter från er:  Namn, efternamn, adress, e-postadress. Dessa uppgifter erhölls för kommersiella / marknadsföringsändamål.

Mot bakgrund av ovanstående information vill vi informera dig om att:

 1. Administratören av dina personuppgifter (nedan benämnd: administratören) är den Polska föreningen för producenter och uppfödare av nötkreatur ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa
  NIP 527-20-04-291, vidare benämnd som administratören. Administratören kan kontaktas skriftligt via traditionell post till adressen: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, vidare benämnd som Administratören  eller via email: janusz.piotrowski@bydlo.com.pl
 2. Administratören har ej utsett en dataskyddsansvarig,
 3. Dina personuppgifter behandlas på grundval av artikel 6 förordning 1 lit. f GDPR, dvs baserat på nödvändigheten av bearbetning för syften som härrör från legitima intressen som implementeras av administratören eller av tredje part.
 4. Legitima intressen som utförs av företaget går ut på att man erbjuder produkter till kunder och publicerar artiklar.
  Företaget tillhandahåller också de uppgifter som är nödvändiga för att utföra kontraktet mellan entreprenören och kunden. Behandling av personuppgifter för ändamål gällande ovanstående aktiviteter ligger inom verksamhetsområdet. Databehandling är nödvändig för att företaget ska kunna skapa och förse sina kunder med sådana produkter.
 5. Dina personuppgifter behandlas manuellt och automatiskt för att fullgöra avtalet.
 6. Administratören behandlar dina personuppgifter i den utsträckning de görs tillgängliga av offentliga källor.
 7. I samband med behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att:
 • begära från administratören tillgång till dina personuppgifter,
 • begära från administratören rättelse av dina personuppgifter,
 • begära från administratören borttagning  av dina personuppgifter,
 • begära från administratören begränsning av behandling av dina personuppgifter,
 • att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter,
 • överföra dina personuppgifter,
 • lämna in ett klagomål till tillsynsorganet.

Man kan ta del av ovanstående rättigheter via :
e-mail på adressen: janusz.piotrowski@bydlo.com.pl

Vi informerar även att,

 1. Administratören gör allt för att tillhandahålla samtliga medel för fysisk, teknisk och organisatorisk skydd av personuppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig förstörelse, oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt avslöjande, användning eller åtkomst, i enlighet med samtliga tillämpliga bestämmelser.

Hälsningar,
Administratör för personuppgifter