Gerçekler ve mitler
Myt 1
Dana eti üretiminin kontrolü eksik
Myt 2
Menşei bilinmeyen Polonya dana eti Avrupa Birliği’ne satılır
Myt 3
Polonya dana eti yabancınınkinden daha kötü
Myt 4
Polonya'da sığır iyiliği ihmal edilir
Myt 5
Mercosur ile anlaşma sayesinde daha kaliteli et Güney Amerika’dan Polonya’ya getirilecek
Myt 6
Kimyasal maddelerle dolu et yenir
Myt 7
Sığır eti üretimi çevreye en zararlıdır
Myt 8
Hasta sığır da kesimhanelere gelir
Myt 9
2019 yılının başlarında kesimhanelerden birinde keşfedilen uygunsuzluklar Polonya sığır yetiştirme sektöründe yaygındır
Myt 10
Sadece Polonyalı üreticiler kanunları çiğnerler
Myt 11
Süt çiftliklerinden gelen sığır eti her zaman ikincil kalitedir ve kesim değeri düşük hayvanlardan gelir.
Myt 12
Polonya çiftliklerinden elde edilen süt, Batı Avrupa ülkelerinde üretilenlere göre daha düşük kalitededir ve kalite standartlarını karşılamamaktadır.
Myt 13
Polonya'da süt içeren antibiyotikler ve diğer inhibe edici maddeler pazarlanmaktadır.
GERÇEK:

Avrupa Topluluğu Komisyonu’nun 1828/2006 tarihli direktifin hükümlerine göre Polonya ve Avrupa dana üreticileri, çalıştırdıkları elemanların yeterlilik sertifikalarını sunmalarını talep etmek zorundadırlar. Ayrıca, aynı direktifin hükümlerine göre, hayvanların, ıstırabı en azına sınırlandırılacak şekilde şok ettirilmeden öldürülmesi yasaktır. Polonya’da yürürlükte bulunan kanuna göre de, hayvan sağlıklı olurken kazaya uğradığı takdirde hayvanın mezbaha dışında Polonyalı üreticiler tarafından öldürülmesi yasaktır. Bu durumda, ilgili veteriner ve kazaya uğrayan hayvanın sahibi tarafından verilen sertifika ibraz edilmeli, et ise, piyasaya sürülmeden önce muayyene edilmelidir.

Yetiştirilen hayvanların beslenmesi ve çiftleştirilmesi konusundaki 29 Haziran 2007 tarihli kanuna göre, sığır, bireysel olarak numaralandırılan küpe sistemiyle izlenmektedir. Bu durumda, veteriner kontrolüne tabi tutulmayan sığır mezbahaya giremez. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan çözümlerde, ölmüş veya Veteriner Müfettişliği tarafından öldürtülen hayvanın pasaportunun birkaç müteakip gün içinde geçersiz kılınması öngörülür. Bakanlıkta, Blockchain teknolojisine dayanan ve hayvanın cildi altına yerleştirilen chip sisteminin uygulanmasında çalışılmaktadır. Chipte, hayvanın doğumu ile kesim arasındaki dönemde meydana gelecek olaylar biriktirilecek. Ayrıca, mevzuatın çiğnenmesi ile ilgili cezaların daha yüksek olması düşünülmektedir. Mevzuatta teklif edilen değişiklikler, üretimin çeşitli aşamalarında yapılan kontrollere tabi tutulmayan dana etinin piyasadan kaybolmasına neden olacak.

Avrupa Birliği çerçevesinde, yetiştirici ile üreticiler aynı mevzuata bağlıdırlar. Pratikte, hayvanların yetiştirme ile kesiminin Avrupa Birliği’nin çok sıkı standartlarına adapte olacak. Etimizin tadı ve kalitesi, İtalya, Almanya, Fransa veya Büyük Britanyalı tüketiciler tarafından olumlu olarak değerlendirdiler. Bu ülkeler, Polonya dana etinin önde gelen ithalatçılardır. Dana eti üretiminin kalitesinin daha yüksek olmasını isteyerek, Ziraat ve Köy İşleri Bakanlığı’nda, yetiştiriciliğin yüksek standartlarının bir kat daha artırılması için yeni mevzuat hazırlanmaktadır. Kesim tesislerinde yirmi dört saatlik izleme sisteminin uygulanması, teklif edilen değişikliklerden biridir. Hazırlanacak düzenleme, mevzuata uygun olmayan herhangi işlemlerin elimine edilmesine yol açacak. Bu uygulama sayesinde, tüketici, ancak en yüksek kaliteye sahip olan etin piyasaya sürüleceğinden emin olacaktır.

Yerli ve AB direktiflerine göre hayvanın şok edilmeden kesilmesi yasaktır. Yetiştirici ile üreticiler, kırıklar gibi travmatik olaylar sırasında hayvanların yorulmasından kaçınmalıdırlar. Yetiştiricilik veteriner uzmanının devamlı kontrolü altındadır. Genelde, kaydedilen bilgiler, sığır iyiliğine daha titiz olarak bakılmaya devam edildiğini göstermektedir. İlgili düzenlemelerin arada bir çiğnendiğinde sektörün sert tepkileriyle karşılaşır. Sığır iyiliğine bakım çerçevesinde, odaklanan hususlardan biri hayvanların nakliyatıdır. Avrupa Topluluğu Konseyi’nin 1/2005 direktifine göre sığır, hayvanların düşmesine, yaralanmasına ve ıstırabına neden olmayacak şartlarda taşınmalıdır. Kamyonlar, otomatik su muslukları, uygun yükseklikteki kafes ve yükleme rampalarıyla donatılmalıdır. Ayrıca, yüklendirme-boşaltma işlemleri 4 saatten daha uzun sürerse, hayvanların yeme ve suya erişimi sağlanmalıdır. Kamyonlar da hızlı gitmemeli ve büyük virajların bulunmadığı kısa mesafeli güzergahların belirlenmesi gereklidir.

Mercosur, Güney Amerika’da kurulmuş bir organizasyondur. Brezilya, Arjantin ve Paraguay bu grubun üyesidir. Avrupa Birliği ile Mercosur grubuna üye olan ülkeler arasında akdedilen anlaşma, o ülkelerde üretilen ve Avrupa piyasasında satılacak gümrüksüz et kontenjanıyla ilgilidir. O ülkelerde uygulanmakta olan mevzuat, et sektörünün çok büyük tepkisi ile protestolarıyla karşılaşır. Avrupa Komisyonu’nun uzmanları tarafından 2018’de yapılmış olan kontrol raporuna göre, Brezilya’da Avrupa Birliği’nde yasaklanan maddeler uygulanır. Üstelik, Polonya’da uygulanmakta olan mevzuata göre Güney Amerikalı sığır, yetiştirme zamanında yeme verilen maddelerin kayıtları gerekli değil. Dolayısıyla hayvanların veterinerler tarafından efektif olarak teşhis edilmesi mümkün değildir. Sığır yetiştiriciliği ve et üretimi arasındaki bariz standart farkları, dükkanlarda, dürüst kontrollerle ve mevzuatla garanti edilen ve en üst kaliteye sahip olan et arayan tüketiciler için tehlike oluşturabilir.

Hayvanlar Koruma Yasasının 27. maddesi gereğince, hayvanların hayatı ve sağlığının kurtarılıp iyileştirilmesi amacıyla veteriner müdahaleler mümkündür. Aynı kanunda, sığır kimin tarafından tedavi edilmesi mümkün olduğu öngörülür. Tedavi, ilgili yeteneklerine sahip olan ve hayvanın stresi ile ıstırabını sınırlandıran ameliyat yapan kişi tarafından ancak yapılabilir. Hayvan Ürünleri Kanununun 16. maddesi gereğince, ilaçların izlerinin bile bulunduğu sığır eti piyasaya üreticiler tarafından sürülemez. Bu şartı yerine getirmeyen hayvanın kesime verildiği zaman yetiştirici herhangi bir tazminat bekleyemez. Sadece sığır eti dışında, içtiği su ve yediği yem ilaçların muhteviyatı bakımından da analiz edilir.

Bazı sözüm ona ekoloji örgütleri, et kilosunun üretimi için 15.000 litre suya ihtiyaç olduğunu tüketicileri ikna etmeye çalışmaktadır. Gerçekte, canlı sığır tarafından tüketilen suyun %90’nı, yağışlardan kaynaklanan “yeşil” sudur. Bilim adamları, 1 kilo sığır etinin üretimi sırasında, ancak 50 litre taze su tüketildiğini hesapladılar.

Yaygın görüşlere karşı, dana eti üretimi, ancak sıcak gazların çok küçük emisyonundan sorumludur. FAO tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Avrupa Birlikte, hayvan yetiştiricilik sektöründen kaynaklanan ve metan üretimiyle ilgili olan bağırsak fermantasyonu, 199-2014 yılları arasında yarıya düştü. FAO’nun verilerine göre, daha uzmanlaşmış hayvan yetiştirme yöntemlerinin uygulandığı için canlı hayvanlardan kaynaklanan emisyon miktarının %51 oranında düştüğü kaydedilmiştir.

Ayrıca, çeşitli tarım sektörlerinin sıcak gazların katılımının sırf sığır eti sektörüne değil, sebze, meyve üretim sektörlerine ait olduğu, çünkü bu tür ürünlerin, ihtiyaçlarına göre ısıtılması veya soğutulması, taşınması, gübrelendirilmesi ve dükkanlara dağıtılan ürünlerin yüksek kalitesine bakılması gerektiği unutulmamalıdır.

* Kaynak: http://www.fao.org/faostat/en/#data/GE/visualize

Avrupa Konseyi’nin 93/119/AT sayılı direktifin 12. maddesi gereğince hasta veya sakat hayvanların, yetiştirildiği yerde kesilmelidir. Kabul edilen standartlara uymamaya çalışan üreticiler için bu konudaki mevzuat çok ağırdır. Yetiştirme maliyeti yüksekken, yetiştiricilerin, hasta danaların kesime vermesi karlı bir iş değil. Üretim süreci, veterinerler tarafından izlenir. Polonya’da üretilen etin dükkanlarda satılabilmesi için veteriner sağlık sertifikalarına sahip olması lazım. Bazı durumda, hayvanın ıstırabına sebep olmaması kaydıyla hasta hayvanın taşınmasına izin verilebilir. Tek tük mevzuat çiğneme çabaları, sığır yetiştiricilerinin sert tenkitleriyle karşılaşır. Çünkü yetiştiriciler, Polonya dana etinin hem iç hem de dış piyasalarda tanınmış ve kaliteli olmasını isterler.

Ocak 2019’da Kalinowo kesimhanesinde yapılan röportajda, ancak bir tesis anlatılmıştır. Röportajda, Polonya kesimhanelerinden birinde sakat sığır kesimi gösterildi. Avrupa Topluluğu Konseyi’ni n 1099/2009 sayılı Direktifte, hayvan kesimi kuralları bariz bir şekilde belirlenmiştir. Bu mevzuat, kesimhanenin sahibi tarafından bilinçli olarak ihlal edildi. Dolayısıyla ilgili savcılık derhal gerekli işlemler takip etmeye başladı. Polonya çapında bu tek bir olay, yetiştiricilerin çok ağır tepkisini yarattı. Polonya üreticileri, mevzuatın çiğnenmesi nedeniyle uygulanacak cezaların daha ağır olmasını önerdiler. Ocak ayında yayımlanan röportaj, üretilen etin kalitesini devamlı olarak artırmak isteyen yetiştiricileri birleştirdi.

Ocak 2019’de keşfedilen kesim mevzuatı çiğneme olaylarının, Polonya çapında nadirdir. Diğer piyasalarda da bunlara rastlanılır. Avrupa Birliği ülkelerinden birkaçı, geçenlerde de bu tür olaylarla karşı karşıya geliyordu. Aralık 2017 ve Ekim 2018’de, iki Alman kesimhanesinde, hayvanların kesimi sırasında aşırı uygunsuzluklar kaydedildi. Kasım 2018’de, hayvanların gerekli şok uygulanmadan kesildiği Fransız Boischaut kesimhanesinde yapılmış kayıtlar yayınlandı. Bu kayıtların yayınlanması sonucu, kesimhanenin en büyük müşterileri bu tesisle işbirliğinden vazgeçtiler. Şubat 2019’de, Çek veterinerleri, Prag’da illegal kesimhane keşfettiler. Kesimhanede, ilgili belgelere ve sertifikalara sahip olmayan bir tondan fazla et bulundu. Tüketime uygun olmayan etin, Çek Cumhuriyeti ve Almanya dahil olmak üzere, 10 ülkeye satıldığı Ekim 2019’de Avusturya veteriner makamlarınca keşfedilmiştir. Polonyalı üreticiler, piyasanın korunması amacıyla, Avrupa Parlamentosu milletvekillerine açık mektup yayımladılar. Bu mektupta, Polonya Ziraat Bakanlığı tarafından uygulanan ve sektör örgütleri tarafından desteklenen düzenlemelere dayanarak Avrupa Birliği mevzuatının herkes için aynı olmasına çağrıda bulundular.

Polonya’da, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, safkan et sürülerinin yanı sıra, süt elde etmeye odaklanan sürülerde de sığır besiciliği yapılmaktadır. Süt ırklarının boğalarıyla çiftleşmek için tasarlanmamış inekler (sürü yenileme), sözde et ırklarının boğalarının meni ile tohumlanır. emtia geçişi. Uygun beslenme koşullarını sağlayan bu besi, günlük olarak çok yüksek kazançlar ve yüksek kesim verimliliği indeksi sağlar. Bu tür sonuçlar büyük ölçüde sözde sayesinde elde edilir sığırların ırklararası çiftleşmesi durumunda ortaya çıkan heteroz etkisi. Bu tür hibrit besi maddeleri, safkan sığır etine benzer bir et kalitesine ulaşır ve yüksek kaliteli bir dana eti kaynağıdır. Süt sürülerinde bu tür sığır eti üretimi Polonya çiftliklerinde önemli bir gelir kaynağıdır. Bu besi hayvanlarının yüksek katliam değerinin kanıtı, Polonya sığır etinin AB ülkelerine ve üçüncü ülke pazarlarına ihracatındaki önemli paydır.

Polonya’da yürürlükte olan kalite standartlarına göre çiğ süt, sağlıklı ineklerin sağılması sürecinde elde edilen, hiçbir şeyle desteklenmeyen ve hiçbir şeyden mahrum bırakılmayan doğal bir üründür. 18 Ağustos 2004 tarihli Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı’nın süt ve süt ürünleri için veteriner gereksinimleri hakkındaki Yönetmeliğinde (değiştirilmiş şekliyle 188 sayılı Kanun Dergisi, madde 1946) yer alan ayrıntılı şartlar, şartları tanımlamaktadır. süt ve süt ürünleri üretimi için veteriner ilaçları. Yönetmelik, süt sağma, satın alma ve çiftlikten noktaya veya tesise taşıma için hijyen gerekliliklerini açıkça belirtmektedir. Aynı zamanda üretim, paketleme ve etiketleme gereksinimlerini de düzenler. Şu anda, Polonya’da yalnızca ekstra sınıf süt satın alınmaktadır. Polonya çiftliklerinden toplanan süt 100 binden fazlasını içeremez. 1 mililitrede mikroorganizma sayısı, 300 C de plaka yöntemi ile belirlenir. İlave su içermemeli ve -0.520 C’den yüksek olmayan bir sıcaklıkta donma noktasına sahip olmamalıdır. Tam yağsız sütte her litre için minimum 28 gr ve en az Yağsız kuru maddenin% 8,5’i.

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 29/04/2004 tarihli ve 853/2004 sayılı ve hayvansal kaynaklı gıdalar için özel hijyen kurallarını belirleyen Yönetmeliğine (EC) göre, “çiğ süt, aşağıdakilere göre antibiyotik kalıntısı içeriyorsa piyasaya arz edilemez. 2377/90 Sayılı Tüzüğün (EEC) Ek I ve III’ünde belirtilen maddelerden herhangi biri bu Tüzükte belirtilen sınırları aşıyorsa. ‘ Polonya’daki bu konudaki mevcut yasal statü, 25 Ağustos 2006 tarihli Gıda ve Beslenme Güvenliği Yasası ile belirlenir ve amaçlanan kullanımına uygun olarak tüketilmesi insan sağlığı ve yaşamı üzerinde olumsuz etkilere neden olabilecek insanlara zararlı bir gıdanın tanınmasını öngörür. Farmakolojik olarak aktif maddelerin (MRL’ler) tüm kabul edilebilir kalıntı konsantrasyonları tüm Avrupa Birliği ülkeleri için aynıdır.

Polonya’da, Ulusal Veteriner Enstitüsü – Puławy’deki Ulusal Araştırma Enstitüsü’nün Hayvansal Menşeli Gıdaların Hijyeni Departmanı ve tüm bağlı Veteriner Hijyen Enstitüleri izleme ve denetlemeden sorumludur. Polonya süt endüstrisinin ihtiyaçları için her yıl faaliyet gösteren laboratuvarlar, süt ürünlerinin uygun kalite ve güvenliğini sağlamaya yönelik yüz binlerce analiz gerçekleştirmektedir.

Polonya’daki süt ürünleri fabrikalarında Belirli bir süt serisinden alınan numunelerdeki inhibe edici maddeler, enzimatik ve mikrobiyolojik testler temelinde gerçekleştirilir. Kabul edilemez maddelerin kalıntılarının izlenmesinin bir parçası olarak, her bir çiğ süt partisinde, rampada hızlı enzim testleri kullanılmaktadır. Ek olarak, her iki ayda bir, bu maddelerin kalıntılarının değerlendirilmesi, çok geniş bir algılama spektrumuna sahip bir mikrobiyolojik test kullanılarak, her bir tedarikçiden alınan her süt serisinden alınan numunelerde gerçekleştirilir. Buna ek olarak, son yıllarda Polonya’da, Polonya’da “veteriner ilaçları ve diğer inhibe edici maddelerden arındırılmış Polonya sütü” ulusal programı oluşturulmuştur ve bu program, çiftliklerde yukarıda belirtilen kalıntıların toplanması sırasında her bir inekten elde edilen sütte test edilmesine olanak tanıyan standların oluşturulmasını sağlar.

Polonyalı
üreticilerin
sanayi kuruluşları sığır ve süt
Sığır Yetiştiricileri ve Üreticileri Polonya Birliği
Sığır Yetiştiricileri ve Üreticileri Polonya Birliği

ul. Rakowiecka 32
02-532 Warszawa,

tel. +48 22 849 19 10

bydlo@bydlo.com.pl

Sığır Eti Polonya Birliği
Sığır Eti Polonya Birliği

ul. Smulikowskiego 4
00-389 Warszawa,

tel. +48 22 622 09 87

biuro@beef.org.pl

Tarım İşverenleri, Kiracıları ve Sahipleri Federasyonu
Tarım İşverenleri, Kiracıları ve Sahipleri Federasyonu

ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa,

tel. +48 22 372 03 49

biuro@federacjarolna.pl

Et Sanayii Üreticileri ve İşverenleri Birliği
Et Sanayii Üreticileri ve İşverenleri Birliği

ul. Aleje Ujazdowskie 18 lok. 16
00-478 Warszawa,

tel. +48 22 696 52 70

biuro@upemi.pl

Polonya Cumhuriyeti Kasapları ve Şarküteri Üreticileri Derneği
Polonya Cumhuriyeti Kasapları ve Şarküteri Üreticileri Derneği

Ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa,

tel. +48 22 635 01 84

biuro@srw.org.pl

Sığır Yetiştiricileri ve Süt Üreticileri Polonya Federasyonu
Sığır Yetiştiricileri ve Süt Üreticileri Polonya Federasyonu

ul. Żurawia 22 lok. 101
00-515 Warszawa,

tel. +48 22 502 33 43

pfhb@pfhb.pl

Polohya Eti Birliğ
Polohya Eti Birliğ

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa,

tel. +48 22 830 16 48

info@polskie-mieso.pl

Dünyada Polonya sığır eti
ve süt
Almanya Fransa Hollanda Çek Cumhuriyeti İsveç Avusturya Yunanistan İspanya İsrail Büyük Britanya Portekiz Türkiye İtalya

Süt Tanıtımı Fonu’nun kaynaklarından finanse edilen proje